top of page
Franjevci-Logo.png

Croatian Franciscans

HRVATSKI FRANJEVCI

O NAMA

About Us

We speak the truth and fight for all those in need...

The Croatian Franciscan Fathers have been an important part of this amazing journey of Croatians in North America. They gathered Croatian Catholics around the parish centers to give them spiritual food in their mother tongue. They also tried to sustain the cultural identity of the Croatian people while bravely proclaiming the rights of the Croats enslaved over many decades in their homeland, deprived of their freedom and an independent state.

 

The Franciscans not only used the sanctuary, but also used various publications: the Croatian weekly Danica, the monthly Croatian Catholic Messenger and the Croatian yearly almanac. In the 1940’s they organized the Croatian Franciscan press that published most of the Croatian publications in North America for more than six decades. Not only did they organize parishes, they also founded many Croatian schools to keep the language and heritage alive. As part of the Franciscan sense of appreciation for history in general, especially for those who traveled before us, they organized the Croatian Ethnic Institute in Chicago to preserve the 20th century history of Croatians in North America. 

 

Their compassion for the truth made them active in social, political and cultural events of the communities across this beautiful land. That is why you will come across Franciscan names in many contexts because the same compassion has always been present: to speak the truth and to fight for the voiceless, oppressed, and all those in need of justice, truth or daily bread. 

 

Every life has the great potential to inspire. I hope you will find many lives in this book which will inspire you for greatness, for never giving up, for inheriting the spirit of endurance, but most importantly for the spirit of unselfishness and of always doing good.

 

Pax et Bonum!

 

Fr. Jozo Grbes, ofm

Govorimo istinu i borimo se za potrebite...​​


Povijest franjevaca u Americi i Kanadi hodajuća su povijest naroda koji je mukom utirao put i činio mogućim snove slobode i dara mira.

 

Hrvatski franjevci u svom gotovo stoljetnom putovanju važan je čimbenik u životu mnogih Hrvata i ostalih na sjevernoameričkom kontinentu. Hrvatski franjevci ove Kustodije okupljali su hrvatske katolike oko župnih središta dajući im duhovnu hranu na njihovom materinjem, hrvatskom jeziku. Također su uvijek pokušavali održati kulturni identitet hrvatskog naroda, te hrabro proklamirati prava porobljenih Hrvata tijekom mnogih desetljeća u svojoj domovini kod su bili lišeni slobode i samostalne države.

 

Franjevci su koristili i razne publikacije kako bi istinu govorili: Hrvatski tjednik Danica, Hrvatski katolički glasnik, Hrvatski kalendar, itd. 1940tih godina organizirali su Hrvatsku franjevačku tiskaru u kojoj su tiskane bezbrojne publikacije više od šest desetljeća. Edukacija je uvijek bila dio njihove karizme. Ne samo da su organizirali župe, nego su osnivali mnoge hrvatske škole kako bi sačuvali hrvatski jezik i kulturnu baštinu Hrvata među generacijama koje slijede. Kao dio franjevačkog osjećaja zahvalnosti za povijest u cjelini, a posebno zahvalnost onima  koji su putovali prije njih, organizirali su Hrvatski etnički institut u Chicagu sačuvavši povijest Hrvata u Sjevernoj Americi u 20.stoljeću.

 

Njihovo zauzimanje za istinu učinilo ih je aktivnima u društvenim, političkim i kulturnim događajima  zajednica diljem ovog predivnog kontinenta. To je razlog zašto ćete naići na njihova imenima tako često u mnogim kontekstima, jer je isti cilj uvijek bio prisutan: govoriti istinu, boriti se za one koji nemaju glasa, brinuti za potlačene, i za sve one kojima je potrebna pravda, istina ili kruh svagdašnji.

 

Svaki život ima veliki potencijal postati nadahnuće. Nadam se da ćete naći mnoge živote u našim zajednicama, koji će vas potaknuti na veličinstveni život, na čežnju nikada odustati, zadržati duh izdržljivosti, ali što je najvažnije, uvijek posjedovati duh nesebičnosti koji čini dobro. Nadam se da možete i vi pronaći svoje mjesto u povijesti i pripadnosti, naći svojoj duši dom bez obzira gdje živite.

 

Fra Jozo Grbeš

Learn More  |  Saznaj više

ENG

HRV

bottom of page